Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου

Σύμφωνα με: Ν.393/1976, ΚΥΑ.1597/2011 (ΦΕΚ.108/Β΄/03.02.2011), ΚΥΑ.14737/09.11.2011 (ΦΕΚ.2607/Β΄/08.11.2011), ΚΥΑ 15408/2012 (ΦΕΚ 2991/Β/08-11-2012), ΚΥΑ 16016/2012 (ΦΕΚ.3055/Β΄/18.11-.012) Αίτηση ( ως συνημμένο υπόδειγμα). Η αίτηση υποβάλλεται από τον επιχειρηματία...