Το Πελατολόγιο μας περιλαμβάνει διαφορετικού τύπου και μεγέθους εταιρείες που ασκούν ποικίλες δραστηριότητες όπως παρακάτω:

  • Εμπορικές Επιχειρήσεις
  • Ταξιδιωτικά Γραφεία
  • Σωματεία μη Κερδοσκοπικά
  • ΝΠΔΔ
  • Ελεύθεροι Επαγγελματίες
  • Μηχανικοί
  • Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
  • Εκπαιδευτήρια
  • Βιοτεχνίες

Ενδεικτικοί Πελάτες

Καθώς αναπτυσσόμαστε οι συνεργάτες μας αναπτύσσονται μαζί μας.