Λογιστικές Υπηρεσίες

για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Υπηρεσίες Προσωπικού - Εργατικά

συμβουλευτικές υπηρεσίες

Σύσταση Εταιρειών

ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ

Εξωτερικές Εργασίες

σε ΔΟΥ, ΙΚΑ, πρωτοδικεία κ.λπ. δημόσιες υπηρεσίες